Kışla Mahallesi 45. Sokak No: 20/101-102 Muratpaşa ANTALYA

Telefon formatı
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ1

Kişisel verilerin işlenmesi için onay veriniz. Alınan kişisel verileri sadece şirketimiz içerisinde kullanmayı ve üçüncü şahıslara devretmemeyi taahhüt ederiz.

Detaylar.

0 gün.

00:00:00

Herkesin bir IT uzmanı olabileceğine inanıyoruz. Hedefe ulaşmak için arzu, çalışkanlık ve disipline ihtiyacınız var. Kalan kısmı biz hallederiz.

Değer

Değerlerimiz

Uluslararası Nova Bilgisayar Akademisi'nde eğitim, üç değer üzerine kurgulandı:

Sürekli Güncellenen Eğitim Programı:

Öğrencilerimizin kazandıkları bilgi ve becerilerin, bugünün ve yarının iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılaması esastır.

Sektör Uzmanı Eğitmenler:

Akademimizin eğitmenleri, en az beş yıl deneyimli, önde gelen IT şirketlerinde çalışan uzmanlardır. Derslerde, öğrencilerimize doğrudan sahadan alınan bilgiler aktarılır.

Sıcak ve Samimi Atmosfer:

Öğretmenler ve öğrenciler arasında eşit iletişim sağlayan, her dersin uzman bir eğitmen tarafından verildiği, canlı ve destekleyici bir öğrenme ortamı yaratıyoruz. Eski ders kayıtlarını kullanmıyor, öğrencilerimizin her zaman soru sormalarını ve destek almalarını teşvik ediyoruz.

Kimin için

Program kimler için tasarlanmıştır?

Öğrenciler ve mezunlar
(15-18 yaş)

Proje Yöneticisi olma hayallerini ertelemeden ilk mesleklerini edinirler.

Üniversite öğrencileri
(18-23 yaş)

üniversite eğitimine paralel olarak ikinci bir uzmanlık alanında uzmanlaşacak.

Diğer mesleklerin temsilcileri
(23-55 yaş)

Mevcut kariyer ve finansal beklentilerden memnun olmayanlar, bir proje yöneticisi olarak yeniden eğitim alabilecek ve İT endüstrisinde bir kariyer inşa edebilecektir.

BT becerilerini
geliştirmek isteyen herkes

bilgilerini sistematize edecekler ve modern İT'de talep edilen çalışma becerilerini edinecekler.

Program

Eğitim programı

Nova Bilgisayar Akademisi'nin ilkesi, BT pazarındaki en son trendlere uymaktır. Tasarım teknolojisinin en alakalı alanlarında eğitim veriyoruz. Modern bir Proje Yöneticisinin en alakalı faaliyet alanlarında eğitim veriyoruz

 • Proje yönetimi sürecine giriş
 • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC), paydaşların belirlenmesi
 • Ana geliştirme modellerinin analizi: Waterfall, Prototype, Iterative, Spiral, V-model
 • Agile aile metodolojileri ve çerçeveleri. Scrum yönteminin detaylı analizi
 • Proje uygulama yönetimi: ticari teklif, tüzük ve proje planının geliştirilmesi, proje çalışmasının izlenmesi ve kontrolü
 • Verimli çalışma için araçlar: Görev yöneticisi, Jira, Redmine, Trello, Confluence, Worksection, MS Project, Mind-maps
 • İş süreçlerinin haritalanması. Popüler CRM'in prototiplenmesi ve gözden geçirilmesi
 • Bir proje kapsamı yönetim planı oluşturun
 • Gereksinimlerin toplanması, içeriğin tanımı ve teyidi, WBS'nin oluşturulması. Proje kapsamı ve ürün izleme süreci
 • Planlama programı yönetimi. İşlemlerin tanımı ve işlem sırası
 • Kaynakların tahmini ve operasyonların süresi. Program geliştirme ve kontrol
 • Proje Maliyet Yönetimi (Project Cost): bütçeleme, planlama, tahmin etme ve proje maliyetlerini kontrol etme
 • Proje kalite yönetimi (Quality Management). Yüksek kalite kontrolünün planlanması ve sağlanması
 • İnsan kaynakları yönetimi (People Management)
 • Proje ekibinin işe alınması ve etkin yönetimi. Çalışan motivasyonu
 • Proje içindeki iletişimin yönetimi, planlanması ve kontrolü
 • Proje risk yönetimi (Risk Management): risklerin tanımlanması, planlanması ve kontrolü
 • Niteliksel ve niceliksel risk analizi. Risk yanıt planlaması
 • Proje için yönetim planını değiştirme. Bir değişiklik yönetimi planı oluşturma
 • Değişikliklerin proje üzerindeki etkisini değerlendirme yöntemleri. Projenin tüm aşamalarında onay ve değişiklikler
 • Ürün tedarik yönetimi. Eserlerin tanımı
 • Ürünün teslimatı ve serbest bırakılması için bir konfigürasyon planının oluşturulması
 • UI/UX ile çalışma. Kullanılabilirlik kavramı ve yönergelerle çalışma
 • Mobil uygulamalar da dahil olmak üzere bir ürün/proje oluşturmanın özellikleri. Web siteleri oluşturmak için CMS ve çerçeveleri seçmek için öneriler
 • Yeni bir iş arıyorum: satış özgeçmişi oluşturma, LinkedIn'de profil doldurma özellikleri, PY için temel mülakat soruları. PY'nin özellikleri yerli ve yabancı şirketlerde çalışmaktadır. Sertifikasyon özellikleri: Scrum Master, PMI, PMP.
Yapabileceksiniz

Kursun sonunda şunları yapabilirsiniz:

 • Proje yönetimi ve iş gereksinimlerinin temel ilkelerini anlamak.
 • Yazılım geliştirme metodolojilerini bilmek ve projede uygulamak
 • Proje dokümantasyonu oluşturmak ve sürdürmek
 • Proje bütçesini belirlemek
 • Projedeki gereksinimleri ve değişiklikleri yönetmek, riskleri belirleyin ve yönetmek
 • Ekip oluşturmak ve insan kaynaklarını planlamak, çatışmalarla çalışabilmek
 • Ekip ve müşteri arasındaki iletişimi uygun şekilde kurmak
 • Proje ilerlemesini izlemek ve değerlendirmk. Projeyi tamamlayabilme ve nihai belgeleri oluşturabilme
 • Kaliteli bir ürünü yönetmek ve teslim etmek
 • Çeşitli proje planlama araçlarıyla çalışmak
 • Prototipleme becerilerine sahip olmak
 • Gelecekteki takımda PY rolü için en iyi aday olun!

Ortaklar

Akademi Ortakları

EPAM
HAVUCUM
KOD-OBUR
TECHNOSCOPE
MESSAGE GATE
PAY BY ME
SIGNALSIGHT
TEKNOPARK İZMİR
Div Soft Yazılım
CV BANKO
Python
15 - 55 yıl
QA Tester
15 - 55 yıl
Nasıl geçilir

Eğitim nasıl ilerliyor

Her süreçte azami çaba sarf ediyor, profesyonellik ilkelerine bağlılığımızla öğrencilere özel önem veriyoruz. Eğitim programımız, iş piyasasının en güncel gereksinimlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Sektörle iş birliği yapıyor ve öğrencilerimizin başarılı bir kariyere sahip olmaları için neye ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Öğretmenlerimiz, sadece kendi alanlarında deneyimli kişiler değil, bilgiyi etkili bir şekilde aktarabilen, öğrencilere ilham veren, karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olan ve onları geleceğe hazırlayan kişilerdir.

Nova Bilgisayar Akademisi'nden mezun olan öğrenciler uluslararası geçerliliğe sahip bir diploma

ve iş birliği yaptığımız şirketlerden uluslararası sertifikalar alırlar.

Mezunlar Çalışıyor

Uluslararası Nova Akademisi mezunları nerede çalışıyor?

Bilgi Al!
Teknoparktan %60'a kadar eğitim bursu alın, 5 kontenjan kaldı!

Bu site çerez kullanır

Gizlilik Politikası

ve

Yasal Bilgiler