Kışla Mahallesi 45. Sokak No: 20/101-102 Muratpaşa ANTALYA

Telefon formatı
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ1

Kişisel verilerin işlenmesi için onay veriniz. Alınan kişisel verileri sadece şirketimiz içerisinde kullanmayı ve üçüncü şahıslara devretmemeyi taahhüt ederiz.

Detaylar.

0 gün.

00:00:00

Herkesin bir IT uzmanı olabileceğinden eminiz. Hedefe ulaşmak için sadece istek, gayret ve disipline ihtiyacınız vardır. Geri kalanını biz üstleniyoruz.

Uygulama yoluyla profesyonel IT becerilerini geliştiren kapsamlı bir eğitim programı geliştirdik.

Nova Bilgisayar Akademisi, 1999'dan beri IT eğitimi alanında faaliyet göstermektedir. En büyük yazılım geliştirme şirketleriyle işbirliği yapmaktayız. IT'de profesyonel bir başlangıç ​​için ne tür bir eğitimin gerekli olduğunu biliyoruz.Programcının yöntemleri ve proje odaklı yaklaşımı, müşterilerin gerçek sorunlarını çözmeyi öğretir ve eğitim aşamasında bile IT topluluğunun bir parçası olmaya yardımcı olur. "Yazılım Geliştirme" kursunun etkinliği, dünyanın 36 ülkesindeki en büyük IT şirketlerinde kalifiye geliştiriciler haline gelen Nova Akademisi'nin binlerce mezunu tarafından onaylanmıştır.

"Yazılım Geliştirme" kursunun etkinliği, dünyanın 36 ülkesindeki en büyük İT şirketlerinde kalifiye geliştiriciler haline gelen Nova Akademisinin binlerce mezunu tarafından onaylanmıştır.

Aktüalite

Güncellik, Profesyonellik ve Özen.

Nova Bilgisayar Akademisi'nde verilen eğitim, etkili eğitimin üç temel prensibine dayalıdır

Güncel program

Öğrencilerimizin kazandıkları bilgi ve beceriler, bugünün ve yarının iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Bu yüzden, kurs programlarımızı altı ayda bir yeniden değerlendirerek güncelliyoruz.

Alanında Uzman Eğitmenler

Akademimizin eğitmenleri, en az beş yıl deneyime sahip ve önde gelen IT şirketlerinde görev yapan uzmanlardır. Derste, öğrencilerimize yalnızca alanlarındaki gerçek uygulamalara dayanan bilgiler aktarılır.

Dostça Bir Atmosfer

Öğretmenler ve öğrenciler arasında eşit iletişim kurulan özel bir öğrenme ortamı oluşturduk. Sınıflarımız ve laboratuvarlarımız, konforlu çalışma alanları sunmak üzere en iyi bilgisayar donanımları ve lisanslı yazılımlar ile donatılmıştır.

Kimin için

Program kimler için tasarlanmıştır?

Öğrenciler ve Mezunlar (15-18 yaş)

Programcı olma hayallerini ertelemeksizin kariyerlerine ilk adımı atmış olurlar.

Üniversite Öğrencileri (18-23 yaş)

Eğitimlerine paralel olarak, ikinci bir uzmanlık alanında geliştirme fırsatı sunar.

Diğer Meslek Grupları (23-55 yaş)

Mevcut kariyerinden veya finansal durumundan memnun olmayıp, yazılım geliştiricisi olarak yeniden eğitim almak ve IT sektöründe kariyer yapmak isteyenler için.

IT Becerilerini Geliştirmek İsteyen Herkes

Bilgi birikimlerini düzenleyip, modern IT dünyasında talep edilen becerilere sahip olmak isteyen herkes bu programa katılabilir.

İmkanlar

Nova Akademisi'nde eğitim gören öğrencilerimiz 2,5 yıllık süreçte şu yetenekleri kazanacaklar:

Maksimum Uygulama

Öğrenme sürecimiz boyunca edinilen bilgiler pratik uygulamalarla desteklenir. Geleneksel ve monoton ders anlayışının dışında, öğrencilerimizin not almasına gerek kalmadan, tüm ders materyallerine elektronik günlük üzerinden erişilebilir. Öğrenciler, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, istedikleri yerde eğitimlerini sürdürebilirler.

Hazır Portföy

Akademi öğrencileri, IT sektörünün gerçek ihtiyaçlarına ve işverenlerin bekledikleri niteliklere uygun, ilgi çekici projeler üzerinde çalışırlar. Eğitim sürecinin sonunda tamamlanacak bitirme projesi, öğrencinin iş görüşmelerine güvenle gidebileceği bir portföy oluşturur.

İş Bulma Konusunda Destek

Nova Akademisi, önde gelen IT şirketlerinin temsilcileri ile yakın ilişkiler kurar. Bu şirketlerin temsilcileri, kurs savunmaları, mezuniyet projeleri, düzenlenen konferanslar, hackathonlar ve prestijli IT yarışmalarında jüri üyeleri ve konuşmacılar olarak katılır. Bu etkinliklerde gösterdikleri başarıyla dikkat çeken yetenekli öğrenciler, eğitimleri devam ederken iş teklifleri alabilirler.

Neden programımız 3 ay değil de 2,5 yıl sürüyor, merak ediyor olabilirsiniz.

Diğer bilgisayar kursları genellikle bir kişiyi 3-4 ay içinde yetenekli bir programcıya dönüştürebileceklerini vaat eder. Ancak bu, gerçeği yansıtmayan ve yetersiz bir iddiadır. Kısa süre içinde yalnızca IT alanında yüzeysel bilgi edinmek mümkün olabilir, ancak derinlemesine pratik beceriler elde etmek neredeyse imkansızdır. Bu tür kısa kursları bitiren programcılar genellikle basit ve düşük ücretli işleri yapabilecek düzeyde kalırlar. Yetkin bir programcı olmak isteyenler, akademi eğitiminin yanı sıra kendilerini geliştirmeli ve temel eğitimdeki eksikliklerini gidermelidir. Zamanla, bu tür bir başlangıç eğitiminden geçen birçok programcı, kariyerlerinin başında yeterince temel eğitim almadıkları için pişmanlık duyar. "Yazılım Geliştirme Uzmanlığı" programımız, bir programcının ihtiyaç duyduğu temel konuları kapsamlı bir şekilde ele alır ve gereksiz hiçbir şey içermez. Nova Akademisi'nde eğitim süresi 2,5 yıl, yani toplamda 5 dönemdir. Bu süre zarfında, öğrencilerimizin yüksek kaliteli IT eğitimi alıp, bu alanda gerçek uzmanlar haline gelmeleri için gereken her şeyi sağlıyoruz.

Program

Eğitim programımız

Eğitim programımız, IT sektörünün gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Metodologlarımız ve öğretmenlerimiz, eğitim programını sürekli güncellemektedir. Bu sayede Nova Akademisi mezunları işverenler karşısında yüksek özgüvenle kendilerini en iyi şekilde ifade ederler.

 • Algoritmalar ve veri yapıları teorisinin temelleri üzerine odaklanır ve problem çözme becerilerini geliştirirler.
 • C dili aracılığıyla prosedürel programlama prensiplerini öğrenir ve temel programlama becerilerini kazanırlar.
 • C++ kullanarak nesne yönelimli programlamanın temellerini öğrenir ve bu paradigmada uygulama geliştirirler.
 • Standart STL şablonlarının sınıf kitaplığını kullanma becerilerini geliştirirler ve böylece öğrenciler kütüphane tabanlı geliştirmeye aşina olurlar.
 • Veritabanı teorisine ve Veritabanı Yönetim Sistemlerine (DBMS) giriş yapar, Microsoft SQL Server 2016 ve Oracle DBMS üzerinde programlama ve yönetim becerilerini kazanırlar.
 • Microsoft SQL Server 2016 ve Oracle DBMS üzerinde programlama ve yönetim becerilerini kazanırlar.
 • Sistem programlamasının temelleri üzerine derinlemesine eğilir, iş parçacığı, süreçler, senkronizasyon ve işlemciler arası iletişim gibi konuları ele alırlar.
 • Ağ programlama konusunda, soketler, senkron ve asenkron veri değişim mekanizmaları ve protokoller üzerine bilgi alırlar.
 • Nesneye yönelik tasarım ve UML Dilini öğrenir, yazılım tasarımı konusunda öğrencilerin becerileri gelişir.
 • Web geliştirme teknolojileri üzerine yoğunlaşır; CSS 3 ve HTML kullanarak web sayfaları geliştirme.
 • XML ve genişletilebilir biçimlendirme dili
 • JavaScript ve popüler kütüphaneleri (jQuery, Angular JS, React) kullanırlar.
 • PHP programlama dilini ve AJAX teknolojisini kullanarak sunucu tabanlı web uygulamaları oluşturma üzerine pratik bilgiler kazanırlar.
 • Çerezler ve oturumlar kullanarak, MySQL, AJAX ve PHP ile DBMS veri kaynaklarına nasıl etkileşim kurulacağını öğrenirler.
 • İstemci-sunucu teknolojisi kullanılarak uygulama geliştirme süreçlerini kavrar ve uygularlar.
 • Microsoft .NET platformunda uygulama geliştirme tekniklerini öğrenirler.
 • C# dilinde, MS SQL Server DBMS, XML veri kaynakları ve AJAX teknolojisini kullanarak ASP.NET sunucu uygulamaları oluştururlar.
 • Microsoft Azure üzerinde bulut çözümleri geliştirme becerileri kazanırlar.
 • Java teknolojisi kullanarak programlama yapmayı öğrenir ve Java'nın temel ve ileri seviye özelliklerini keşfederler.
 • Android platformu için mobil cihazlara yönelik uygulamalar geliştirirler.
 • Oyun geliştirme teknikleri üzerine çalışır ve bu alanda projeler üretirler.
 • Yazılım geliştirmede sıkça kullanılan tasarım kalıplarını öğrenir ve uygularlar.
 • Yazılım proje yönetimi prensip ve tekniklerini öğrenerek, projelerini daha etkili bir şekilde yönetebilir hale gelirler.
 • Yetkili Microsoft Imagine Academy ve Cisco Networking Academy kurslarını tamamlayarak, bu alanlarda resmi sertifikalara sahip olma fırsatı elde ederler.
 • Bu eğitim programı, IT sektöründe başarılı bir kariyer için gerekli olan temel ve ileri düzeydeki becerileri size kazandırır.
Ayrıntılı program indir
Yapabileceksiniz

Kursu tamamladığınızda aşağıdaki yeteneklere sahip olacaksınız:

 • Görevleri çözmek ve uygulama maliyetlerini hesaplamak için algoritmaları doğru ve hızlı bir şekilde kullanmak,
 • Farklı karmaşıklık ve büyüklükteki veritabanlarını tasarlama ve yönetmek; göreve veya müşteri ihtiyaçlarına göre veritabanı işlemlerini otomatikleştirmek,
 • Kullanıcı hareketlerine yanıt veren ve veritabanlarındaki bilgileri sunan web uygulamaları geliştirmek,
 • İstemci-sunucu teknolojileri, grafikler, veritabanları ve multimedya kullanarak Windows uygulamaları oluşturmak,
 • Bilgisayar oyunları geliştirme projelerine katılmak,
 • Belirli görevler için yazılımları ve uygulamaları özelleştirme; dilinden bağımsız olarak son kullanıcı uygulamaları ve yazılım projeleri tasarlamak,
 • Sistem ve ağ uygulamaları geliştirmek,
 • Günlük kullanıcı problemlerini çözecek yardımcı programlar oluşturmak,
 • .NET platformu üzerinde uygulamalar ve web projeleri geliştirmek,
 • Şifreleme algoritmaları, kimlik doğrulama teknikleri ve güvenli bağlantılar kullanarak uygulama güvenliğini sağlamak,
 • Android platformu için mobil uygulamalar oluşturmak,
 • Bulut tabanlı web uygulamaları geliştirmek.

Ortaklar

Akademi Ortakları

EPAM
HAVUCUM
KOD-OBUR
TECHNOSCOPE
MESSAGE GATE
PAY BY ME
SIGNALSIGHT
TEKNOPARK İZMİR
Div Soft Yazılım
CV BANKO
Öğrenim biçimleri

Eğitim şekli ve Fiyatlar

Tam gün tam zamanlı eğitim

9960 TL

Aylık 3984 TL’den başlayan fiyatlarla

Bu program bilgi ve tecrübeye sahip olmak isteyen ve aynı fikirde olan insanlar için uygundur. Bu program 15-55 yaş grubu için uygundur. 

Bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz; 0505 875 92 91

 

Derslerimiz Kışla Mahallesi 45. Sokak No:20/101-102 Muratpaşa/Antalya adresinde olacaktır. 

Türkçe

Yıllık 552 akademik saat

15-55 yaş

Haftada 3 gün 4 akademik saat

Kışla Mahallesi 45. Sokak No: 20/101-102 Muratpaşa ANTALYA

Grafik Tasarım
17 - 55 yıl

Sadık Şancı

🚀 Merhaba! Ben Sadık Şancı 👋, 

👩‍💻 Eğitmenlik kariyerimde öğrencilerimin bilgi ve becerilerini artırmanın yanı sıra, onları teknoloji dünyasına entegre etmek ve kendi yeteneklerini keşfetmelerine rehberlik etmek benim için bir misyon.

🌟 Birlikte öğrenmek için sabırsızlanıyorum!

Eğitim nasıl işliyor..

Eğitim nasıl işliyor

Uluslararası Nova Akademisi'nde eğitim, öğrencilerin gereksiz detaylara takılmadan tamamen kendi uzmanlık alanlarına odaklanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yazılı ya da ezberlemeye dayalı sınavlar yerine, konu hakimiyetini ölçmek için ara sınavlar düzenlenir. Mezuniyet projelerinin sunumu sırasında, IT sektöründen temsilciler de bulunur, bu da başarılı öğrencilerin mezuniyetlerinin hemen ardından kaliteli iş fırsatları bulmalarını sağlar.

Mezun olduktan sonra öğrenciler "Nova" Bilgisayar Akademisinden uluslararası bir diploma..

ve ortak şirketlerden uluslararası sertifikalar alırlar.

Mezunlar Çalışıyor

Uluslararası Nova Akademisi mezunları nerede çalışıyor?

Bilgi Al!
Teknoparktan %60'a kadar eğitim bursu alın, 5 kontenjan kaldı!

Bu site çerez kullanır

Gizlilik Politikası

ve

Yasal Bilgiler