Kışla Mahallesi 45. Sokak No: 20/101-102 Muratpaşa ANTALYA

Telefon formatı
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ1

Kişisel verilerin işlenmesi için onay veriniz. Alınan kişisel verileri sadece şirketimiz içerisinde kullanmayı ve üçüncü şahıslara devretmemeyi taahhüt ederiz.

Detaylar.

0 gün.

00:00:00

Herkesin bir Android geliştiricisi olabileceğine inanıyoruz. Bir hedefe ulaşmak için arzu, çalışkanlık ve disipline ihtiyacınız var. Kalan kısmı biz hallederiz.

Değer

Değerlerimiz

Uluslararası Nova Bilgisayar Akademisi'nde eğitim, üç değer üzerine kurgulandı:

Sürekli Güncellenen Eğitim Programı:

Öğrencilerimizin kazandıkları bilgi ve becerilerin, bugünün ve yarının iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılaması esastır.

Sektör Uzmanı Eğitmenler:

Akademimizin eğitmenleri, en az beş yıl deneyimli, önde gelen IT şirketlerinde çalışan uzmanlardır. Derslerde, öğrencilerimize doğrudan sahadan alınan bilgiler aktarılır.

Sıcak ve Samimi Atmosfer:

Öğretmenler ve öğrenciler arasında eşit iletişim sağlayan, her dersin uzman bir eğitmen tarafından verildiği, canlı ve destekleyici bir öğrenme ortamı yaratıyoruz. Eski ders kayıtlarını kullanmıyor, öğrencilerimizin her zaman soru sormalarını ve destek almalarını teşvik ediyoruz.

Kimin için

Program kimler için tasarlanmıştır?

Öğrenciler ve mezunlar
(15-18 yaş)

Programcı olma hayallerini ertelemeden ilk mesleklerini edinirler.

Üniversite öğrencileri
(18-23 yaş)

Üniversite eğitimine paralel olarak ikinci bir uzmanlık alanında uzmanlaşacak.

Diğer mesleklerin temsilcileri
(23-55 yaş)

Mevcut kariyer ve finansal beklentilerden memnun olmayanlar, bir Android geliştiricisi olarak yeniden eğitim alabilecek ve IT endüstrisinde bir kariyer inşa edebilecek.

BT becerilerini
geliştirmek isteyen herkes

Bilgilerini sistematize edecekler ve modern İT'de talep edilen çalışma becerilerini edinecekler.

Program

Eğitim programı

Program, IT pazarının gerçek gereksinimlerine dayanmaktadır. Metodologlarımız ve öğretmenlerimiz, Nova Akademisi mezunlarının kendilerini işverene yeterince gösterebilmeleri için sürekli olarak onu geliştirmek ve güncellemek için çalışıyorlar.

 • Android için Java programlama diline giriş
 • Değişkenler, veri türleri, operatörler;
 • Mantıksal operatörler, dallanma operatörleri, bitsel operatörler. Döngüler;
 • Dizeler, diziler tek boyutlu, çok boyutlu. Yöntemler (statik yöntemler örneğinde);
 • Nesne yönelimli programlama
 • JavaCollectionFramework
 • Açıklamalar, Anonim sınıflar, Lambda ifadeleri. Stream API;
 • jUnit ve Mockito çerçevesini kullanma
 • Tasarım kalıpları. MVC, MVP, MVVM. SOLID sınıfları için tasarım prensipleri;
 • Android. Gerekli yazılımın genel görünümü
 • Android proje yapısı. Uygulama kullanıcı arayüzü
 • Android,Activity,İntent uygulama yaşam döngüsü;
 • Material Design. Layout, Views ve kaynaklar;
 • Android widget'larına ayrıntılı bir genel bakış. Widget'ların temel ve kullanışlı yöntemleri, bunların oluşturulması ve işletilmesinin önemli yönleri;
 • Çoklu kullanım, AsyncTask;
 • Telefonda bilgi kaydetme. Menü, kontrol ve bildirim bilgileri, diyaloglar;
 • Fragmanlar
 • Görüntüler, grafikler, animasyon. Ses, video, kamera;
 • Veritabanlarıyla çalışmaya giriş. Android uygulamalarında veritabanlarını kullanma
 • Adres defteri, takvimler, etkinlikler, aramalar, sms;
 • Ağ yetenekleri, web servislerine erişim. Google Cloud Platform, Firebase;
 • Google Maps API ile çalışma
 • Google Play'e Kayıt
 • GIT sürüm kontrol sistemleri
 • Ekip çalışması, yazılım proje yönetimi;
Yapabileceksiniz

Kursun sonunda şunları yapabilirsiniz:

 • Java kullanarak program oluşturma ilkelerini anlamak ve kullanmak
 • Android Studio IDE'de projeler oluşturmak, derleyin ve hatalarını ayıklamak;
 • Koşullu ve döngü mekanizmalarını kullanarak karmaşık algoritmalar tasarlamak ve uygulamak.
 • Android mimarisini anlamak. İlkeleri ve OOP'yi kullanmak
 • Farklı türlerde Activity kullanmak
 • Değişken derecelerde karmaşıklıkta widget'lar geliştirmek. Bildirim mekanizmalarını ve iletişim kutularını uygulamak
 • Grafik çıktı mekanizmalarını anlamak ve görüntülerle çalışmak
 • Adres defteri, takvim, aramalar, sms ile etkileşime giren uygulamalar oluşturmak;
 • Google Play'de ve diğer uygulama mağazalarında bir uygulama kaydetmeye ilişkin ilke ve gereksinimleri anlamak
 • Değişken derecelerde karmaşıklık ve sınıf hiyerarşileri tasarlayabilme. Şablon sınıfları oluşturmak için jenerik mekanizmalar kullanmak. JCF sınıflarını kullanmak.
 • Java çoklu iş parçacığı mekanizmalarını kullanmak
 • Bir sürüm kontrol sistemi kullanmak. Birim testini kullanmak

Ortaklar

Akademi Ortakları

HAVUCUM
KOD-OBUR
TECHNOSCOPE
MESSAGE GATE
PAY BY ME
SIGNALSIGHT
TEKNOPARK İZMİR
Div Soft Yazılım
CV BANKO
Nasıl geçilir

Eğitim nasıl ilerliyor

Nova Akademisi'ndeki eğitim, öğrencinin dikkatini gereksiz şeylerle meşgul etmeden mümkün olduğunca kendi uzmanlığına kaptırabileceği şekilde düzenlenmiştir. Yazılı sınavlarımız veya ezber sınavlarımız yok. Sadece konuya hakim olmanın kendi kendine muayenesi için ara testler. Mezuniyet projelerinin savunmasında İT şirketlerinin temsilcileri bulunur ve çalışkan bir öğrenci hemen iyi bir iş bulabilir.

Nova Bilgisayar Akademisi'nden mezun olan öğrenciler uluslararası geçerliliğe sahip bir diploma

ve iş birliği yaptığımız şirketlerden uluslararası sertifikalar alırlar.

Mezunlar Çalışıyor

Uluslararası Nova Akademisi mezunları nerede çalışıyor?

Bilgi Al!
Teknoparktan %60'a kadar eğitim bursu alın, 5 kontenjan kaldı!

Bu site çerez kullanır

Gizlilik Politikası

ve

Yasal Bilgiler